Τελωνείο

Στο παλιό λιμάνι δεσπόζουν τα κτίρια του Τελωνείου και των Αποθηκών Διαμετακομίσεως τα οποία κτίστηκαν το 1834. Εδώ σήμερα στεγάζονται, εκτός από το Τελωνείο, και η Πινακοθήκη Κυκλάδων η οποία δημιουργήθηκε το 1994.Ένα τμήμα του Τελωνείου καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς του Πολέμου και στη συνέχεια ανακατασκευάστηκε ακολουθώντας πιστά το αρχικό σχέδιο. Στην προκυμαία που κατασκευάστηκε μεταπολεμικά, δένουν σήμερα τα πλοία που απαιτούν τελωνειακό έλεγχο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: "Αλληλένδετη με τη βιομηχανία, τη ναυπηγική, το εκρηκτικό διαμετακομιστικό εμπόριο, που η κίνηση του είχε επιβάλει την ίδρυση της πρώτης στην Ελλάδα Ελεύθερης Ζώνης στα 1837 και το χτίσιμο από Βαυαρούς αρχιτέκτονες των τελωνείων με τους μοναδικούς σε μέγεθος χώρους αποθήκευσης, πάνω στον κύριο βραχίονα του λιμανιού, ήταν και η ναυτιλιακή πρωτοφανέρωτη ανάπτυξη, μητέρα της σημερινής μεγάλης ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας."

Ρίτα Μπούμη-Παπά,Η Χρυσώ(εκδ.Σύγχρονη Εποχή 2007) σελ.125