Μοναστήρι Καπουτσίνων

 

Λίγο πιο χαμηλά αλλά σε κοντινή απόσταση από την Μονή Ιησουϊτών, βρίσκεται η Μονή των Καπουτσίνων, είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη και βρίσκεται στο χωριό της Άνω Σύρου. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1653 από τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΓ' της Γαλλίας και σήμερα δεν έχει μοναχούς, παρά μόνο τον Ηγούμενο. Πρόκειται για ένα σημαντικό μοναστήρι που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην θρησκευτική και κοινωνική ζωή του Κάστρου ενώ η αυλή της έχει μείνει στην ιστορία ως ο χώρος συνεδριάσεων της δημογεροντίας του νησιού. Συνήθιζαν να αποδίδουν δικαιοσύνη και ιδρύσαν σχολεία και νοσοκομεία.
Στον ευρύτερο χώρο της Μονής υπάρχει εκτός από τον ιστορικό ναό του Αγ. Ιωάννη (που αποτέλεσε την Καθολική Μητρόπολη του νησιού για την περίοδο μεταξύ του 1639-1652), ξενώνας και παρεκκλήσι. Μάλιστα κάτω από τον ναό υπάρχουν βαθειά υπόγεια που χρησίμευαν κατά καιρούς σαν κρύπτες προφύλαξης από τις πειρατικές επιδρομές. Λέγεται ότι ο Τούρκος Καδής που τυχόν βρισκόταν στην Σύρο, έτρεχε να κρυφτεί στην μονή των Καπουτσίνων κάθε φορά που εμφανιζόταν πειρατικό καράβι στον ορίζοντα. Μετά το 1896, είχαν χρησιμοποιηθεί για να στεγάσουν τα οστά και επιτύμβιες στήλες που ανήκαν στις παλιές καθολικές οικογένειες.