Καμάρα

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μεσαιωνική πολιτεία διέθετε επτά συνολικά εισόδους, από τις οποίες λίγες μόνο σώζονται μέχρι σήμερα. Η πρώτη στάση μάς φέρνει στην Καμάρα, την πρώτη είσοδο της Απάνω Χώρας, με την πλατεία επισκόπου Αντ. Βουτσίνου με το χαρακτηριστικά χαμηλό στεγάδι. Η καμάρα αυτή είναι γνωστή ως <<Η Πύλη>> ή <<Η Πορτάρα>> και είναι η παλαιότερη είσοδος του οικισμού της Άνως Σύρας. Το δρομάκι στο οποίο βρίσκεται η Καμάρα είναι ο κεντρικός δρόμος της Άνω Σύρου με το πνευματικό κέντρο, το μουσείο του Μάρκου Βαμβακάρη και τη πλατεία του Βαμβακάρη.