Λιμάνι Σύρου

 
Δ.Βικέλας, Η ζωή μου (εκδ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 2009), σελ. 287

<< Μέχρις ου φθάσαμεν εις τόν λιμένα της Σύρας εγείναμεν άκροι φίλοι, ο μοίραρχος καί εγώ. Αλλά τόν απεχωρίσθην μέ τό προαίσθημα, ότι αι σκηναί τάς οποίας είχα ιδεί ήσαν προεόρτια κλονισμών μεγαλειτέρων.>>